Rozwojownik

PROJEKT: ROZWOJOWNIK - kompetencje dla lokalnych liderów

ROZWOJOWNIK to projekt skierowany do lokalnych liderów zamieszkujących teren gmin Lubicz, Obrowo oraz Czernikowo. 

Każdy mieszkaniec, mający aspiracje do budowania społeczności lokalnej znajdzie tu coś dla siebie. 

Zapraszamy na następujące szkolenia:

1. Podstawy fundraisingu dla NGO
2. Marketing internetowy dla organizacji pozarządowych

Jeżeli jesteś liderem działającym w lokalnej organizacji pozarządowej, Ochotniczej Straży Pożarnej lub Kole Gospodyń Wiejskich – to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. 

Jeżeli jesteś mieszkańcem, który działa społecznie i chce rozwinąć swoje kompetencje – to szkolenie jest również dla Ciebie! 

W ramach projektu odbędzie się 8 spotkań szkoleniowo-warsztatowych dedykowanych mieszkańcom gmin Lubicz, Obrowo oraz Czernikowo. Cztery spotkania poświęcone będą fundraisingowi czyli pozyskiwaniu źródeł finansowania na działalność społeczną. Kolejne cztery spotkania to warsztaty z marketingu internetowego NGO. W trakcie szkoleń kładziemy nacisk na maksymalizację części praktycznej. Aktywni uczestnicy wyjdą ze spotkania z fundamentem pozwalającym stworzyć strategię fundraisingową czy strategię marketingową. 

Szkolenia odbywają się w grupach 10 osobowych – trwają 4h zegarowe.

Zwieńczeniem projektu będzie konferencja podsumowująca efekty szkoleń. W trakcie konferencji zrealizujemy panel dyskusyjny dotyczący sytuacji trzeciego sektora ze szczególnym uwzględnieniem działalności OSP i KGW.

Harmonogram szkoleń:

czerwiec

17.06 – 9:00-13:00 – Podstawy fundraisingu dla NGO – gmina Lubicz

24.06 – 9:00-13:00 – Marketing internetowy organizacji pozarządowych – gmina Obrowo

wkrótce – Podstawy fundraisingu dla NGO – gmina Obrowo

wkrótce – Podstawy fundraisingu dla NGO – gmina Czernikowo

 

lipiec

wkrótce – Marketing internetowy organizacji pozarządowych – gmina Czernikowo

wkrótce – Podstawy fundraisingu dla NGO – gmina Obrowo

wkrótce – Marketing internetowy organizacji pozarządowych – gmina Lubicz

wkrótce – Marketing internetowy organizacji pozarządowych – gmina Obrowo

 

sierpień

Konferencja „Kompetencje liderów społecznych XXI wieku”
planowany termin: 29.08.2023 g. 17:00