POROZUMIENIE

DLA RYNKU PRACY

Warszawa 24.02.2022

Konferencja „Porozumienie dla Rynku Pracy” to cykl debat eksperckich dotyczący problemów i propozycji rozwiązań dla instytucji oraz uczestników rynku pracy. W trakcie debat poruszymy kwestie:

– sytuacji młodzieży na rynku pracy
– rozwiązań ułatwiających zatrudnianie cudzoziemców
– oczekiwanej reformy instytucji rynku pracy.

Program „Porozumienie dla Rynku Pracy”

Oficjalne otwarcie

Powitanie gości

Przemówienia

  • Cyfryzacja i restrukturyzacja Urzędów Pracy
  • Aktywizacja zawodowa seniorów
  • Rozdział ubezpieczenia zdrowotnego od statusu osoby bezrobotnej

Moderator: Beata Jaworska

Mówcy:

1. prof. Jacek Męcina

2. Anna Jackowska

3. Beata Żołnieruk

4. Stanisław Bukowiec

  • Pozyskiwanie pracowników z zagranicy
  • Uproszczenie procedur i formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na pracę w Polsce
  • Wsparcie pracowników z zagranicy

Moderator: Krzysztof Duda

Mówcy:

1. prof. Paweł Wojciechowski

2. Ireneusz Raś

3. Adam Banaszak

  • Reforma Ochotniczych Hufców Pracy
  • Doradztwo zawodowe
  • Szkolnictwo branżowe

Moderator: Beata Jaworska

Mówcy:

1. prof. Marek Konopczyński

2. Magdalena Sroka

3. Ewa Piechowska

4. Mariusz Gaj

Co? 

Konferencja „Porozumienia dla Rynku Pracy”

Gdzie?

Muzeum Niepodległości, aleja „Solidarności” 62, Warszawa

Kiedy?

24.02.2022, godzina 10:00

Serdecznie zapraszamy!