Fundacja Polski Fundusz Fundraisingowy

Misją naszego funduszu jest zapewnienie finansowania trzeciego sektora przez obywateli.

Stoimy na stanowisku, że jedynie odpowiednia dywersyfikacja źródeł finansowania organizacji pozarządowych pozwoli na ich efektywne działanie oraz realizację nawet górnolotnych idei.

Uczymy oraz wspieramy małe i średnie organizacje pozarządowe w ich pierwszych krokach w świecie fundraisingu. Jednocześnie jesteśmy konsultantem doświadczonych fundacji i stowarzyszeń w temacie prowadzenia kampanii fundraisingowych.

Dlaczego fundraising?

Największą trudnością w prowadzeniu organizacji pozarządowej są dwie kwestie: ludzie i pieniądze. Szeroko pojęty fundraising to pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności Twojej organizacji. Właśnie on i wykorzystywane przez fundraiserów narzędzia są obecnie odpowiedzią na problemy z finansami w organizacjach pozarządowych.

Metody i narzędzia fundraisingowe opierają się na etyce oraz budowaniu odpowiednich relacji z darczyńcami. Skierowane są również do organizacji już pozyskujących pieniądze – dzięki wdrożeniu odpowiedniej strategii możesz diametralnie zwiększyć ilość pozyskiwanych pieniędzy.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Polskiego Funduszu Fundraisingowego